Impressum

Impressum

Betreiber der Website: Die Kaktusblüten c/o Robert Persché, Bienengasse 16a, 8020 Graz/AUSTRIA.

Design/Markup/CMS-Setup: Jürgen Krausz/Grafik Krausz · www.grafikrausz.at
Fotografie: Monika Reiter · www.picturesque-imaging.com, Olaf Hemsen
Texte: Claudia Karner

Software: Pixie CMS, jQuery, jPlayer, Kwicks, Fancybox